Bonusové bodované problémy/projekty

Odpovědi zasílejte na email: osmz_projekty@centrum.cz. Do předmětu zprávy uveďte označení úkolu (S1, S2, L1, …) a Váš login, např. S1 – abc123

Preferují se originální řešení, s každou další identickou odpovědí se bodové hodnocení snižuje o 20%. (tj. třetí identická odpověď je za 60%)S1 (5 bodů pro prvních 10 odpovědí)

Napište aplikaci pro Android, která otestuje maximální velikost alokovatelné paměti v prostředí Dalviku (Javy) a C (NDK). Aplikace bude postupně zkoušet alokovat větší bloky paměti, dokud se nezastaví na velikosti, u které systém ohlásí chybu. Výpisy budou zobrazeny na obrazovku do standardní aktivity (Např. JAVA - 44 MB, C - 32 MB). (Nápověda: malloc())


S2 (5 bodů pro prvních 10 odpovědí)

Napište aplikaci pro Android, která přehledně zobrazí informace o připojených oddílech, jejich kapacitách a volném místu. (Nápověda: /proc, execve() a df}