Operační systémy pro mobilní zařízení (OSMZ)

Cvičení 5 Camera API

K stávajícímu HTTP serveru přidejte funkcionalitu IP kamery. V prvním kroku implementujte zachytávání snímků do JPEG souboru. Postupujte dle návodu Camera API . Při každém volání metody onPictureTaken uložte snímek do stejného souboru na SD kartě. Vytvořte HTML dokument obnovující načítání stránky pomocí parametru refresh HTML meta. V dalším kroku odstraňte nutnost vytváření souboru. Obsah JPEG snímku předejte pomocí sdíleného objektu nebo zpráv. Snížíte tak počet zápisů na SD kartě a prodloužíte tím její životnost. Konečná verze bude umožňovat streamovat pomocí MJPEG (Motion JPEG). Jedná se o stream tvořený jednotlivými JPEG snímky. Z hlediska HTTP serveru se jedná o obsah typu HTTP multipart. Ukázka Motion JPEG odpovědi HTTP serveru. Při zobrazení v prohlížeči byste měli získat video stream.