Operační systémy pro mobilní zařízení (OSMZ)

Týden I. (8.2.-12.2.2021)

V prvním týdnu semestru se seznámíme s problematikou mobilních operačních systémů. Nejdříve bychom se měli seznámit s definicí operačního systému a zejména jeho funkcemi. (Základní funkce jsou společné pro všechny OS a teprve později se zaměříme na konkrétní odlišnosti a specifika mobilních OS.)

LITERATURA

Hlavní studijní literaturou pro společnou část všech OS bude Andrew S. Tanenbaum - Moderní operační systémy. 4. vydání (online odkaz). Na úvod si prosím prostudujte následující části:

  • Co je to operační systém? (str. 3-5)
  • Přehled počítačového hardwaru (str. 20-34)
  • ZOO operačních systémů (str. 35-38)
  • Koncepty operačních systémů (str. 38-46)
  • Systémová volání (str. 50-60)

PREZENTACE

V úvodní prezentaci najdete motivaci a základní představu o tom, co operační systém poskytuje a na čem běží. Naleznete zde srovnání, jak vypadá život programátora bez možností OS a s nimi. V následující prezentaci je pak několik definic, co je operační systém a jaké komponenty obsahuje. Měli byste se seznámit se základními typy OS a zejména s konceptem systémového volání (str. 1-43 prezentace).

BONUS MATERIÁLY

Pokud vás zajímají různé operační systémy a chcete si je vyzkoušet, podívejte se na Qemu Advent Calendars a jeho předchozí roky. Qemu je bezplatný emulátor a virtualizátor s otevřeným zdrojovým kódem, který umožňuje virtualizaci hardwaru, tudíž můžete vyzkoušet operační systémy, aniž byste „poškodili“ váš hlavní systém, který používáte. Některé OS (a aplikace) si můžete zkusit i přímo v okně prohlížeče díky projekt PCjs
Pokud se podíváte na Wikipedii, naleznete tam dalekosáhlý seznam různých mobilních operačních systémů a jejich tabulkové srovnání.

OTÁZKY

Po přečtení výše uvedených textů byste měli být schopni odpovědět na další otázky z okruhů ke zkoušce, konkrétně:

  • Co je to operační systém, historický vývoj, základní vymezení a charakteristika, funkce a činnosti operačního systému.
  • Co je to real-time operační systém (RTOS), charakteristika, typy a dělení, příklady RTOSů.
  • Popište typické vlastnosti monolitického jádra a mikrojádra (microkernel) a porovnejte je.
  • Co je to systémové volání, k čemu slouží, jakým způsobem je možno systémové volání realizovat (typické implementace).
  • Uveďte příklady systémových volání (alespoň 8, z různých kategorií) a k čemu slouží.