Operační systémy pro mobilní zařízení (OSMZ)

Vyučující : Michal Krumnikl

Vytváření aplikací pomocí programovacích jazyků Java a C# je sice velmi pohodlné, ale v některých případech není příliš efektivní. Jde zejména o tvorbu aplikací nebo jejích částí, které vyžadují extrémní výpočetní výkon nebo velmi intenzívně spolupracují s periferními zařízeními. V takovýchto případech lze mnohem lepších výsledků dosáhnout pomocí programovacích jazyků C/C++. Důraz je kladen také na vnitřní architekturu operačních systému v mobilních a embedded zařízeních (Windows CE, Linux).

Přednášky 2019/2020

Prezentace přednášek je možno stahovat jen z domény vsb.cz, pro přístup do sítě TUONET je možno použít VPN koncentrátor VŠB.

Obsah je průběžně aktualizován a doplňován

Prezentace Tieto

Zkouška 2018/2019

Kontrolní otázky a okruhy ke zkoušce

Cvičení 2019/2020

Návody
NDK with Android Studio
Video - Using the NDK with Android* Studio
Java Programming Tutorial : Java Native Interface (JNI)
JNI Tips

Dodatečné materiály ke cvičením

Wiki stránka studentských projektů srovnávajících mobilní OS
Výzkum mobilních platforem (Mobile Developer Economics 2010 and Beyond)

Zajímavé odkazy z přednášek

Nástroje

Android :
Android SDK
Android NDK

Windows CE :
ELMS - software pro studenty z MSDN AA
Windows CE, Platform Builder
.NET Compact Framework MSDN
Windows CE API Reference

Linux :
Linux kernel archive
BusyBox: The Swiss Army Knife of Embedded Linux
Buildroot: making Embedded Linux easy
KDrive Tiny X Server
X.Org
Qt Project

bada :
bada Developers
bada SDK

Symbian :
Symbian Foundation
Carbide.c++

Palm, WebOS :
Garnet OS SDK

Emulátory :
VMware, VMPlayer (free)
Open source processor emulator
Bochs IA-32 Emulator Project
Palm OS Emulator
Android Live CD