Operační systémy pro mobilní zařízení (OSMZ)

For English version of this site click here

Vyučující : Michal Krumnikl

Vytváření aplikací pomocí programovacích jazyků Java a C# je sice velmi pohodlné, ale v některých případech není příliš efektivní. Jde zejména o tvorbu aplikací nebo jejích částí, které vyžadují extrémní výpočetní výkon nebo velmi intenzívně spolupracují s periferními zařízeními. V takovýchto případech lze mnohem lepších výsledků dosáhnout pomocí programovacích jazyků C/C++. Důraz je kladen také na vnitřní architekturu operačních systému v mobilních a embedded zařízeních (Windows CE, Linux).

Přednášky 2023/2024

Prezentace přednášek je možno stahovat jen z domény vsb.cz, pro přístup do sítě TUONET je možno použít VPN koncentrátor VŠB.

Originál doporučené literatury pro obecnou část - Tanenbaum Andrew S.: Operating Systems - Design and Implementation. Neautorizovaný český překlad úvodních kapitol naleznete zde. Obsah přednášek a webu je průběžně aktualizován a doplňován.

Pokyny pro COVID/online výuku 2020/2021

Video ukázky (2020/2021)

Zkouška 2023/2024

new Kontrolní otázky a okruhy ke zkoušce

Cvičení 2023/2024

Odevzdávání úkolů proběhne skrz Kelvin. Tam naleznete i podrobný popis úkolů a odkazy na pomocné materiály.

Dodatečné materiály ke cvičením

Odkazy na HDD/SD/SSD hacking z přednášek

Prezentace Tieto (k dnes již historickým OS)

Nástroje

Android :
Android Studio (SDK)
Android NDK

Linux :
Linux kernel archive
BusyBox: The Swiss Army Knife of Embedded Linux
Buildroot: making Embedded Linux easy
KDrive Tiny X Server
X.Org
Qt Project

Windows CE :
.NET Compact Framework MSDN
Windows CE API Reference

bada : (Internet Archive)
bada Developers
bada SDK

Symbian : (Internet Archive)
Symbian Foundation
Carbide.c++

Palm, WebOS : (Internet Archive)
Garnet OS SDK

Emulátory :
VMware, VMPlayer (free)
Open source processor emulator
Bochs IA-32 Emulator Project
Palm OS Emulator
Android Live CD (pro první Android OS)